Zaloguj

Zasady przetwarzania danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Shumee S.A. z siedzibą w Łodzi, numer KRS 628881.

Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 300 000 zł (wpłacony w całości), NIP 725-214-08-27.

Jak możesz się z nami skontaktować?

listownie: ul. Piotrkowska 122/6, 90-006 Łódź,

e-mailem na adres: info@shumee.pl,

Jakie masz prawa?

 • dostępu do Twoich danych,
 • ich poprawiania,
 • żądania ich usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przenoszenia Twoich danych.

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzanym?

 • wykonania umowy o świadczenie usług na Twoją rzecz, w tym założenia konta w Shumee,
 • marketingowym polegającym na promowaniu nas oraz naszych usług, a na podstawie Twojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na mój adres e-mail, numer telefonu lub poprzez aplikację Shumee.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz jednak mógł założyć konta w Shumee i korzystać z naszych usług.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Komu przekażemy Twoje dane?

 • Dostawcom narzędzi do: analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów oraz smsów,
 • Kurierom oraz poczcie.
 • Sprzedawcom, od których będziesz kupował rzeczy poprzez Shumee.
 • Operatorom płatności dostępnych na naszej stronie.
 • Organom państwowym, samorządowym oraz urzędom.
 • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) portalu oraz danych osobowych dla nas.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:
 • trwania umowy o świadczenie usług na Twoją rzecz, w tym założenia konta w Shumee oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas do upływu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych;
 • prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail, numer telefonu lub poprzez aplikację Shumee. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak.

Do jakich państw?

Do Stanów Zjednoczonych. Masz prawo otrzymania kopii Twoich danych, które zostaną tam przekazane.

Na jakiej podstawie przekażemy dane?

Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:
 • na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 • na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.