Zaloguj

Zasady przetwarzania danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Shumee S.A. z siedzibą w Łodzi, numer KRS 628881 .

Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 300 000 zł (wpłacony w całości), NIP 725-214-08-27.

Jak możesz się z nami skontaktować?

listownie: ul. Piotrkowska 122/6, 90-006 Łódź,

e-mailem na adres: info@shumee.pl,

Jakie masz prawa?

 • dostępu do Twoich danych,
 • ich poprawiania,
 • żądania ich usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzanym?

 • rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy,
 • marketingowym polegającym na promocji naszych działań.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość e-mail lub list.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość oraz prowadzenie naszego marketingu.

Komu przekażemy Twoje dane?

 • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla nas.
 • Organom państwowym, samorządowym oraz urzędom.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:
 • Potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązanie poruszonej przez Ciebie sprawy;
 • prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak.

Do jakich państw?

Do Stanów Zjednoczonych. Masz prawo otrzymania kopii Twoich danych, które zostaną tam przekazane.

Na jakiej podstawie przekażemy dane?

Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:
 • na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 • na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.