Shumee

Zacznij
shumieć

Baw się możliwościami shumee
i korzystaj z siły rekomendacji

Baw się możliwościami shumee i korzystaj z siły rekomendacji

Wyraź siebie

na profilu i buduj społeczność

Głosuj

biorąc udział w dyskusjach

Pytaj

społeczność shumee
o opinie na każdy temat

Polecaj

ulubione produkty, miejsca
i wydarzenia

Korzystaj

ze zniżek partnerów shumee

shumee

to unikalny eko-system, który pomaga naszym użytkownikom w wymianie opinii poprzez głosowanie i komentowanie poleceń i pytań. Dzięki sile rekomendacji ułatwiamy podejmowanie przemyślanych, racjonalnych decyzji. Dajemy możliwość wyrażania siebie - pozwalamy swobodnie shumieć tysiącom użytkowników, którzy tworzą naszą mikrospołeczność.

Wyróżnia nas prosty zero-jedynkowy system głosowania oraz brak tradycyjnych reklam. Budujemy społeczność opartą o rekomendacje . Dobre produkty, miejsca i wydarzenia mówią głosem naszych zadowolonych użytkowników.

shumee daje także rzeczywiste korzyści - proponujemy program rekomendacyjny ,shum%sz i masz’, który aktywizuje lojalnych Klientów i umożliwia skorzystanie ze zniżek na zakupy osobom polecającym produkty i usługi naszych partnerów. To pierwszy krok w obszarze zakupów przed wprowadzeniem pełnej funkcjonalności e-commerce.

Pobierz już dziś!

O czym u nas shumee?

Polityka Prywatności

§ 1

W niniejszym Polityce Prywatności, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

„Dostawca” – Shumee S.A., z siedzibą w Łodzi, ul. Traktorowa 126 lok. 602, 91-204 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 628881, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, kapitał zakładowy 300 000,- zł (wpłacony w całości), NIP 725-214-08-27, REGON 364985130, adres e-mail: kontakt@shumee.pl,

§ 2

1. Dostawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Urządzeniu Shumeera. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Dostawcy.

2. Dostawca przechowuje pliki cookies na Urządzeniu Shumeera, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, analitycznych, dopasowywania na Feedzie do preferencji danego Shumeera, marketingowych, zapewnienia prawidłowego działania Shumee, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu oraz do analiz zachowania Shumeera w Shumee.

§ 3

1. Dostawca informuje Shumeerów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej lub Urządzenia, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Urządzeniu Shumeera.

2. Dostawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Shumeera usunięte po ich zapisaniu przez Dostawcę, po przez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowied nich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Shumeer.

3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 4

Shumee informuje także Shumeerów, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej lub Urządzenia, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Shumee lub przerwanie sesji po zalogowaniu.